Общи условия

Добре дошли в МАЙМУУВС! Преди да продължите към използването на нашите услуги, моля, прочетете внимателно общите условия, които описват правата и задълженията на всеки потребител.

МАЙМУУВС се представлява от фирма ФРЕШ365 ЕООД, ЕИК 203233524, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, бл. 310, вх. 2, ет. 6

Тел.: 0892 093 351

Имейл: contact@mymoves.bg

МАЙМУУВС е иновативна програма за деца между 1 и 10 години, която включва гимнастически упражнения, танци и игри. Заниманията за най-малките, от 1 до 3 години, задължително се провеждат с активното участие на родител (настойник), който помага на детето да се включва в игрите и забавните предизвикателства. Присъствието на родител (настойник) във възрастовата група от 3 до 12 години не е задължително, ако децата могат да се обслужват сами в тоалетна и съблекалня. 

 1. Възрастови групи и видове занимания. Цени за еднократни посещения и пакети.

1.1 Възрастови групи:

 • 1-2 години 
 • 2-3 години
 • 3-5 години
 • 6-10 години

1.2. Видове занимания и цени:

Еднократно посещениеПакет 2 посещенияПакет 4 посещенияПакет 6 посещенияПакет 7 посещенияПакет 12 посещенияПакет 21 посещения
BABYGYM2488240
ПРИКАЗЕН BABYGYM2444120
ПРИКАЗЕН FUNNY GYM2444120
ХИП-ХОП ТАНЦИ1484210

Всички занимания са с продължителност 45 минути.

 1. Запазване на час. Плащане 

Запазването на час се осъществява посредством резервационна система в сайта https://mymoves.bg/

От графика в страницата на желаното занимание потребителят избира един или повече часове, след което попълва данни, необходими, за да се предостави по-добра услуга. Повече за нашата политика за поверителност можете да научите тук. 

Потребителят получава възможност да избере дали иска да купи еднократно посещение или някой от наличните пакети, след което преминава към страницата за плащане.

След успешно плащане потребителят получава имейл с потвърждение за успешна резервация.

 1. Регистрация на потребителски профил.

При закупуване на който и да е от пакетите, потребителите са задължени да създадат свой профил в системата, чрез който могат да запазват часове, да получат информация за оставащи посещения от пакета, за валидност на пакета и да отменят резервирани посещения.

При закупуване на еднократно посещение регистриран потребителски профил не е задължителен, но потребителят няма възможност да отменя направената резервация.

 1. Политика за анулиране

Възможност за анулиране на своите посещения имат само потребителите с регистриран профил в нашата система. Регистрираните потребители могат да отменят своите запазени посещения до 2 часа преди началото на съответното занимание.

Потребителите без регистрация в нашата система не могат да отменят своите посещения.

4.1. Възстановяване на сумата за еднократно посещение

В случай на успешно анулиране на закупено еднократно посещение в нашата система, сумата, платена за съответното занимание, ще бъде автоматично възстановена по Вашата сметка в рамките на 2 работни дни.

4.2. Анулиране на запазено посещение от пакет

Потребителите имат възможност да закупят пакети с преференциални цени на заниманията. В случай на анулиране на запазено посещение от пакет до 2 часа преди започване на заниманието, то се възстановява в профила на потребителя и може да се използва в по-късен етап, но не по-късно от датата на изтичане на пакета.

4.3. Процес на Анулиране

Процесът на анулиране е бърз и лесен. Влезте в своя профил в букинг системата ни и навигирайте към секция “ЗАКУПЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ”. Натиснете бутон “ВИЖ” при “ЗАПАЗЕНИ” и изберете опция “ОТМЕНЕТЕ” за посещението, което искате да анулирате. На имейл адреса си ще получите потвърждение за успешно анулиране на вашето посещение.

Благодарим ви, че избрахте нашето място за вълнуващи занимания за деца. Ако имате допълнителни въпроси или нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

 1. Безопасност и медицински изисквания

5.1. Персоналът на МАЙМУУВС не е преминал медицинско обучение. В случай че родител не е сигурен че детето му е в добро физическо състояние или способно за извършване на физически упражнения, същия следва да се консултира с лекар преди да започне заниманието.

5.2. МАЙМУУВС и екипът му не носят отговорност за щети, загуби или кражба на вещи или предмети от помещенията по време на заниманията (включително за личния транспорт и вещите находящи се в него).

5.3. МАЙМУУВС не е отговорен за смъртни случаи, наранявания, контузии причинени в резултат на заниманията, включително инциденти, причинени от използването на устройства, съоръжения и оборудване.

5.4. Екипът на МАЙМУУВС има право да не допуска до фоайето и залата деца и възрастни с изявени грипоподобни симптоми, включително (но не само) кашлица, хрема и температура. 

5.5. Децата трябва да са облечени в удобни дрехи, които им позволяват да се движат свободно. Обичайно те влизат в залата по чорапи, цвички и др. удобни за тях средства за тренировка , за да подобрят баланса и координацията си и да бъдат в безопасност. Не се допуска влизане в залата с всякакви тип обувки, бижута, храна и дъвки. 

5.6. В случай, че дете възпрепятства или прекъсва провеждането на заниманието или е опасно за себе си, другите деца или членове на екипа, МАЙМУУВС ще направи всичко възможно, заедно с родителите и детето, да разрешим въпроса. Ако все пак поведението продължава да възпрепятства заниманията, детето ще бъде помолено да напусне заниманието временно или за постоянно. МАЙМУУВС не носи отговорност за вреди, причинени от дете на друго дете, ако екипът е приложил всички мерки за безопасност и въпреки това е настъпил инцидент, който не е под контрола на служителите на МАЙМУУВС.

5.7. Ако по причини извън контрола на МАЙМУВУС заниманията не могат да бъдат провеждани присъствено в залата, обучението продължава онлайн по специално адаптирана програма. 

 1. Права и задължения на МАЙМУУВС

6.1. МАЙМУУВС се задължава да предоставя на КЛИЕНТИТЕ на МАЙМУУВС и техните деца достъп  за ползване до съответните помещения в рамките определения график и продължителност на заниманията. 

6.2. МАЙМУУВС се задължава в случай на непровеждане на занимание по време на официални празници и др., да удължи закупените пакети с 

6.3. В случай на липса на резервация МАЙМУУВС има право да откаже достъп до помщението и да откаже предоставяне на услугите.

6.4. МАЙМУУВС си запазва правото да променя графика и периодичността на  заниманията, да увеличава и намалява техния брой и вид, за което своевременно информира КЛИЕНТИТЕ на МАЙМУУВС.

 1. Права и задължения на клиентите на МАЙМУУВС

7.1. КЛИЕНТЪТ на МАЙМУУВС е длъжен да се увери, че детето му е в състояние и няма медицински и други причини за ползването на услугите на  МАЙМУУВС. В случай на съмнение за способностите на детето да участва пълноценно и безопасно в тренировките на МАЙМУУВС, КЛИЕНТЪТ на МАЙМУУВС е длъжен да се консултира с екипа на МАЙМУУВС.

7.2. КЛИЕНТЪТ на МАЙМУУВС носи отговорност за вреди, причинени от действия или бездействия на детето му, съобразно Закона за задълженията и договорите.

7.3.  КЛИЕНТЪТ на МАЙМУУВС има право да упълномощи трети лица, които да водят и вземат детето му, за което е длъжен да уведоми екипа на МАЙМУУВС.

7.4. КЛИЕНТЪТ може да посещава само занимания, за които има направена резервация.

7.5. КЛИЕНТЪТ трябва да ползва чисти чорапи, цвички в залите. Забранено е влизането с обувки, чехли, джапанки.

7.6. Неизпълнението на Правилника; смущаването на реда и/или спокойствието на останалите Клиенти; нарушаване на етичните и морални норми за поведение на обществено място; постъпило оплакване от двама или повече членове; неспазване на изисквания за лична хигиена; смущаване ползването на обекта от други клиенти; вдигане на шум; грубо отношение и/или обиди към персонала или други клиенти; разрушаване, рушене или повреждане на имущество на територията на клуба; вулгарно поведение, дава право на МАЙМУУВС да прекрати използването на услугата без да е необходимо предизвестие и без възстановяване на платените такси. В такъв случай МАЙМУУВС не носи никаква отговорност от каквото и да било естество спрямо лицето, изпозлването на услугата на която е била прекратена.